Close

制表博物馆

Brodbeck Guillocheu工坊:关于制表及其他行业的玑镂工艺

Suisse | Saignelégier

Brodbeck Guillocheu工坊

展示刻花机手工艺与操作的工坊。

使用靠模车床或刻花附件机器已经成为几乎专属于最负盛名时计的艺术形式。这一在车床上操作的艺术要追溯到18世纪晚期与20世纪初期。

地址


Brodbeck Guillocheur Sàrl
Gruère 10
2350 Saignelégier
Suisse
电话 +41 (0)32 951 25 04
传真 +41 (0)32/ 951 16 63

更多信息


参观须预约